untitled 2
"La Buzau, noi dam ora exacta. Stiri si opinii non stop"
Marti, 26 martie 2019, 04:15
STIRI DE BUZAU  acum 4 ani

mafia retrocedarilor buzau

DNA: Un lot de 12 persoane importante din Buzau au fost trimise în judecată
DNA: Un lot de 12 persoane importante din Buzau au fost trimise în judecată
DNA le dă de lucru judecătorilor după ce un lot de 12 persoane importante au fost trimise în judecată!

Un prefect si un fost prefect ai Buzăului sunt in lotul DNA.


Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea în judecată a 12 persoane în legătură cu retrocedarea presupus nelegală a peste 5.000 ha pădure din judetul Buzău, a inculpatilor:

-CETERAS GHEORGHE, în sarcina căruia s-a retinut săvârsirea infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat- cumpărare de influentă- dare de mită (4 infractiuni),

-BEGANU PAUL, prefect al judetului Buzău în perioada 2009-2012, în sarcina căruia s-au retinut infractiunile de:- abuz în serviciu, dacă functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,- luare de mită,- instigare la săvârsirea infractiunii de fals intelectual,- spălare de bani,- fals intelectual,- instigare la săvârsirea infractiunii de dare de mită.

-In stare de arest la domiciliu, a inculpatului LEFTER ALEXANDRU, inspector sef al Inspectoratului Teritorial Regim Silvic si Vânătoare Focsani, la data săvârsirii faptei, cu privire la săvârsirea infractiunii de luare de mită,

-Sub control judiciar, a inculpatilor:VASILE MIHAIL-COSMIN, avocat în Baroul Buzău, în sarcina căruia s-a retinut săvârsirea infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat- complicitate la dare de mită, IRIMIA ION, angajat al Regiei Nationale a Pădurilor ROMSILVA, la data faptelor, în sarcina căruia s-a retinut infractiunea de trafic de influentă,TOADER NECULAE, judecător în cadrul Judecătoriei Pătârlagele, la data faptelor, în sarcina căruia s-au retinut infractiunile de:- luare de mită,- abuz în serviciu, dacă functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

Si în stare de libertate, a inculpatilor:


FERARU STEFAN, consilier juridic în cadrul Institutiei Prefectului judetului Buzău, la data faptelor, în sarcina căruia s-au retinut infractiunile de:- luare de mită,- abuz în serviciu, dacă functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

BULEANDRĂ MARIA, sef al Serviciului Controlul Legalitătii, al Aplicării Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si Relatii cu Autoritătile Locale, la data faptei, în prezent prefect al judetului Buzău, în sarcina căreia s-a retinut infractiunea de instigare la infractiunea continuată de abuz în serviciu, dacă functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

PANAETE LILIANA, secretar în cadrul primăriei comunei Gura Teghii, în sarcina căreia s-au retinut infractiunile de:- fals intelectual, în formă continuată,- uz de fals,- abuz în serviciu, dacă functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,- sustragere sau distrugere de înscrisuri, în formă continuată,

CONSTANTIN ANTON, administrator al unei societăti comerciale, în sarcina căruia s-a retinut infractiunea de spălare de bani,

MOISEANU EDUARD GABRIEL, inginer silvic, angajat la Ocolul Silvic Siriu S.R.L., în sarcina căruia s-au retinut infractiunile:- efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau însărcinarea pe care o îndeplineste o persoană ori încheierea de tranzactii financiare, utilizând informatiile obtinute în virtutea functiei, atributiei sau însărcinării sale,- constituire a unui grup infractional organizat,

POENARU GHEORGHE PETRE VLAD, administrator al SC Forestiera Ardeleana SRL, la data faptelor, în sarcina căruia s-au retinut infractiunile de:- constituire a unui grup infractional organizat,- fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au retinut următoarea stare de fapt:


În cursul anului 2010, inculpatul Ceteras Gheorghe împreună cu inculpatii Poenaru Gheorghe Petre Vlad, Moiseanu Eduard Gabriel si Vasile Mihail Cosmin s-au înteles să obtină, în conditii de nelegalitate, reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de 5134,29 ha teren forestier – pădure care apartinuse „Societătii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră”, în numele nou înfiintatei SC Forestiera Ardeleana SRL administrată de inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad.

Această din urmă societate avea ca obiect principal de activitate silvicultura, exploatarea forestieră si servicii anexe, scopul declarat fiind „redobândirea patrimoniului Societătii Anonimă Ardeleana pentru Industrie Forestieră”.

În acest scop, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2011, inculpatul Ceteras Gheorghe i-a remis suma de 1.000.000 euro, în două transe, inculpatului Irimia Ion, angajat în cadrul Regiei Nationale a Pădurilor ROMSILVA, care a pretins că are influentă asupra prefectului judetului Buzău – Beganu Paul si a altor functionari din cadrul regiei mentionate, pentru a-i determina să îndeplinească si să urgenteze îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, toate referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 5132,29 ha, revendicat de SC Forestiera Ardeleana SRL, punerea în posesie si eliberarea titlului de proprietate.

În acelasi scop, în prima jumătate a anului 2011, inculpatul Ceteras Gheorghe i-a remis suma de 1.000.000 euro prefectului judetului Buzău – Beganu Paul, în legătură cu îndeplinirea si urgentarea îndeplinirii unui act ce intra în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, respectiv:

- emiterea unei adrese continând mentiuni nereale,

- nepromovarea intereselor Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău, în dosarele aflate pe rolul instantelor de judecată având ca obiect suprafata respectivă de pădure,

- urgentarea punerii în posesie în conditii de ilegalitate a inculpatului Ceteras Gheorghe cu suprafata de teren anterior mentionată si eliberarea titlului de proprietate.

La data de 22 iulie 2011, cu intentia de a disimula provenienta sumei de 45.000 euro provenind din săvârsirea infractiunii de luare de mită, inculpatul Beganu Paul a încheiat un contract de vânzare – cumpărare în care a mentionat un pret supraevaluat, care nu a fost achitat în realitate de către inculpatul Constantin Anton, în calitate de cumpărător.

În schimbul acestor bani primiti cu titlu de mită, inculpatul Beganu Paul, în luna ianuarie 2011, a falsificat o adresă si a determinat-o pe inculpata Panaete Liliana să falsifice o altă adresă, astfel încât Ceteras Gheorghe să fie repus în termenul legal de a contesta hotărârile emise de comisiile locale în anul 2006, invocând faptul că mostenitorii nu au primit răspuns la contestatiile formulate. Aceasta, în conditiile în care, în perioada 2006-2011, procesul de revendicare a terenurilor în cauză nu a mai suferit alte modificări, rămânând la nivelul respingerii solicitărilor.

Actul întocmit în fals de către inculpata Panaete Liliana a fost transmis Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău, cunoscând că este falsă, în vederea repunerii în termenul de 30 de zile prevăzut de lege în care inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad si restul persoanelor contestatare puteau formula plângere la instanta de judecată împotriva Hotărârii nr. 353/2006 a comisiei mentionate.

Mai mult inculpata, în mod repetat, a sustras mai multe file din ”Registru Expediere Corespondentă” al Primăriei comunei Gura Teghii, jud. Buzău, precum si recipisa din care rezultă că Hotărârea Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr.353/25.08.2006 a fost comunicată contestatorilor la data de 04.09.2006.

Aceste documente false au fost eliberate, ca urmare a unei cereri întocmite si depuse la Institutia Prefectului Judetului Buzău de către inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad prin care solicita să i se comunice „răspunsul la contestatia formulată în data de 26.04.2006 împotriva procesului – verbal nr. 887/02.03.2006 al Comisiei Locale Gura Teghii prin care s-a respins cererea de retrocedare nr. 611/22.09.2005”, precizând în fals că „până în acest moment nu mi s-a comunicat rezultatul contestatiei”;

Ca urmare a acestor demersuri, în anul 2011, inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad a depus plângere la Judecătoria Pătârlagele.

În continuare, acelasi inculpat i-a remis suma de 250.000 euro judecătorului Toader Neculae din cadrul Judecătoriei Pătârlagele pentru a pronunta o solutie favorabilă acestuia în dosarul nr. 171/277/2011 care îi fusese repartizat spre solutionare si în care Ceteras Gheorghe era parte.

În schimb, judecătorul Toader Neculae, prin exercitarea cu rea – credintă a functiei, în perioada februarie 2011 – 12 aprilie 2011, a solutionat dosarul civil nr. 171/277/2011, având ca obiect plângerea împotriva hotărârii Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr. 353/25.08.2006, formulată de SC Ardeleana Forestiera SRL.

Magistratul a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5132,29 ha pădure (din care suprafata de 2.830,65 ha se afla la momentul pronuntării hotărârii judecătoresti în proprietatea statului), în favoarea inculpatului Ceteras Gheorghe, cumpărător al drepturilor litigioase de la SC Ardeleana SRL. Aceasta, în conditiile în care această societate nu detinea în mod legal calitatea de titular al dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate si nici nu s-a făcut dovada că societatea este continuatoarea sau succesoarea în drepturi a Societătii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră.

Concret, judecătorul a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafată avută în proprietate de Societatea Anonimă Ardeleana pentru Industrie Forestieră, chiar dacă nu toti actionarii Societătii Anonime au înteles să se constituie în asa zisa noua formă asociativă, cauzând statului, în această modalitate, un prejudiciu în sumă de 89.787.721 lei (echivalentul a 21,7 milioane euro).

Inculpatul Feraru Stefan, la începutul anului 2011, prin intermediul avocatului Vasile Mihail Cosmin, a primit de la Ceteras Gheorghe, la instigarea inculpatului Beganu Paul, suma de 23.000 euro si suma de 10.000 lei, pentru activitatea pe care acesta o desfăsura în calitate de reprezentant al Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Agricole si Forestiere Buzău - parte în dosarul nr. 171/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele.

În baza aceleiasi rezolutii infractionale, la datele de 21 februarie 2011 si 11 aprilie 2011, la instigarea inculpatei Buleandră Maria, inculpatul Feraru Stefan, în calitate de consilier juridic – reprezentant al Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău în dosarul nr. 171/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele, cu stiintă, nu a propus probe în cauză si a solicitat:

- admiterea plângerii formulată de SC Ardeleana SRL împotriva Hotărârii nr. 353/25.08.2006 a institutiei al cărei reprezentant era,

- reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5132,29 ha pădure, din care suprafata de 2830,65 ha se afla la acel moment în proprietatea statului, în favoarea inculpatului Ceteras Gheorghe, cumpărător al drepturilor litigioase de la SC Ardeleana SRL, desi această societate nu detinea calitatea de titular al dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate în conformitate cu dispozitiile art. 26 alin. 1 din Legea 1/2000 si nici nu s-a făcut dovada că societatea este continuatoarea sau succesoarea în drepturi a Societătii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră,

- reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafată avută în proprietate de Societatea Anonimă Ardeleana pentru Industrie Forestieră, chiar dacă nu toti actionarii Societătii Anonime au înteles să se constituie în asa zisa noua formă asociativă,

- nu a recurat hotărârea pronuntată în dosarul nr. 171/277/2011, faptele având ca rezultat prejudicierea bugetului de stat cu suma de 89.787.721 RON (echivalentul a 21,7 milioane euro) si totodată, obtinerea unui avantaj patrimonial pentru inculpatul Ceteras Gheorghe în acelasi cuantum.

De precizat, sunt si următoarele aspecte:

În acelasi context, la începutul lunii mai 2011, inculpatul Lefter Alexandru în calitate de inspector sef al Inspectoratului Silvic Teritorial Focsani, a pretins inculpatului Ceteras Gheorghe suma de 25.000 euro si a primit de la acesta suma de 15.000 euro, în scopul semnării si aplicării stampilei institutiei mentionate pe un titlu de proprietate eliberat de Comisia Judeteană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Buzău.

La data de 28.02.2011, inculpatul Moiseanu Eduard Gabriel a încheiat un contract de intermediere cu Ceteras Gheorghe, utilizând informatii obtinute în virtutea functiei sale de sef al Ocolului Silvic Nehoiasu si, respectiv, director tehnic al Directiei Silvice Buzău, în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ce apartin inculpatilor.

De asemenea, s-a solicitat instantei de judecată instituirea aceleiasi măsuri asigurătorii asupra terenului cu vegetatie forestieră în suprafată de 5.055,87 ha si confiscarea următoarelor sume de bani, obiect al infractiunilor de coruptie:

-1.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, de la inculpatul Irimia Ion,

-1.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, de la inculpatul Beganu Paul,

-250.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, de la inculpatul Toader Neculae,

-15.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, de la inculpatul Lefter Alexandru

-23.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, si 10.000 lei de la inculpatul Feraru Stefan.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informatii si din partea Departamentului de Informatii si Protectie Internă.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Ploiesti, cu propunere de a se mentine măsurile preventive si asigurătorii dispuse în cauză.

Editorial

Editorial: Molima PSD
coruptie psd
Molima PSD

Arhiva stiri

2018
2017
2016
martie (10)
mai (2)
iulie (5)
august (3)
2015
martie (8)
mai (3)
iulie (6)
august (4)
2014
martie (5)
aprilie (11)
mai (21)
iunie (11)
iulie (2)
2013
martie (209)
aprilie (57)
mai (15)
iunie (11)
iulie (27)
august (17)
2012
0000

Evenimente

Noutati

Chestionar

Publicitate

 Spatiu destinat publicitatii!

Curs valutar

Vremea

FaceBook