untitled 2
"La Buzau, noi dam ora exacta. Stiri si opinii non stop"
Miercuri, 28 octombrie 2020, 01:48
STIRI DE BUZAU  acum 7 ani

Constantin Boscodeală primarul municipiului Buzau baron Boscodeala dna

Cum se fura banii in primaria Buzau
Cum se fura banii in primaria Buzau
Peste 3 milioane de euro furati de mafia primarului Constantin  Boscodeala prin declaratii date in fals

Sumele trebuiau utilizate pentru plata salariilor, însă au ajuns în contul unor furnizori ori s-au achitat cu ele diverse rate la bănci.

Hrana şi cazarea în padocuri a nu mai puţin de 88.000 de câini vagabonzi nu este singura deficienţă constatată de auditorii Camerei de Conturi Buzău la SC Urbis Serv SRL, în urma verificărilor asupra activităţii de anul trecut a societăţii.

În baza unui acord încheiat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Buzău în luna septembrie 2012, S.C Urbis Serv S.R.L Buzău, condusă de inginerul  Petre Burada, a beneficiat de 11.241.208 lei de la bugetul de stat, din sumele defalcate suplimentar din T.V.A, alocate în baza OG nr. 13/2012, pentru stingerea arieratelor, în condiţiile în care valoarea acestor arierate - soldul facturilor neîncasate de societate mai vechi de 90 de zile - la data încheierii acordului era de numai 722.719,30 lei. În acest mod, societatea a beneficiat nelegal de la bugetul de stat de suma totală de 10.518.488,70 lei. Mai mult, suma alocată în acest scop a fost mai mare cu 186.951,79 lei chiar şi decât totalul obligaţiilor datorate de primărie la acel moment.

Mai exact, potrivit art. 7 alin (3) din O.G nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, din sumele suplimentare defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, suma de 500 milioane lei (27.545 mii lei pentru judeţul Buzău) a fost alocată în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitatea unor unităţi administrativ-teritoriale rezultate din relaţiile cu ope­ratori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări. Conform alin. (6) al aceluiaşi articol, în vederea determinării sumelor alocate în acest scop, unităţile administrativ-teritoriale aveau obligaţia de a prezenta direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene o cerere însoţită de mai multe documente, printre care o situaţie cuprinzând obtigaţiile de plată către operatorii economici furnizori de bunuri sau prestatori de servicii şi lucrări, precum şi un acord scris încheiat între unitatea admi­nistrativ-teritorială şi operatorii economici. Deşi, la aliniatul (16) al articolului 7 din ordonanţă se stipulează în mod clar faptul că, prin arie­rate, se înţeleg obligaţiile de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale rezultate din relaţiile cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări trecute de scadenţă cu 90 de zile la data depunerii cererii în condiţiile alin.(6), în acordul încheiat de S.C Urbis Serv S.A cu Primăria municipiului Buzău şi, deci, şi în cererea înaintată la D.G.F.P Buzău, s-a înscris în mod ilegal suma de 11.243.372 lei în condiţiile în care, la data respectivă, arie­ratele Primăriei către societate, stabilite în condiţiile legale mai sus menţionate (mai vechi de 90 de zile), însumau numai 722,719,30 lei.

Cum s-a eludat legea la Urbis Serv

Şi nu este singura ilegalitate constatată de inspectorii financiari ai Camerei de Conturi. „Deşi, în perioada verificată, SC Urbis Serv SRL Buzău a avut instituite popriri pentru neplata obligaţiilor fiscale datorate bugetului ­ge­neral consolidat al statului, situaţie în care nu putea face alte plăţi decât cele pentru achitarea salariilor şi stingerea obligaţiilor fiscale, în vederea eludării acestor restricţii conducerea societăţii a procedat la transferarea unor importante sume de bani din Trezoreria Buzău la diverse bănci comerciale, în baza unor ordine de plată pe care au înscris nelegal ca destinaţie a sumelor .

În acest mod, în perioada 2011-2012 a fost transferată suma totală de 22.422.128 lei, din care, pentru plata salariilor s-a utilizat doar 8.261.024 lei, diferenţa de 14.161.104 lei fiind folosită pentru plata unor furnizori, sau pentru alte destinaţii, cum ar fi rambursarea unor credite bancare ori plata unor asigurări.

Mai mult, la solicitarea personalului din Trezoreria Buzău, conducerea SC Urbis Serv SRL a dat şi semnat în fals declaraţii în care menţiona că sumele transferate vor fi folosite numai pentru plata drepturilor salariale. Au fost încălcate prevederile art. 6, alin. (2) din OUG nr. 146/2002, privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, precum şi art.10, pct.6.2.1. din normele metodologice de aplicarea a prevederilor OG. nr. 146/2002, aprobate prin Ordinul ­Mi­nistrului Finanţelor Publice nr. 1235/2003“, se precizează în raportul de control.

Pentru a nu achita obligaţiile fiscale restituite, conducerea S.C. Urbis Serv SRL Buzău a apelat şi la alte metode printre care şi efectuarea unor operaţiuni de  încasare a creanţelor de la acţionarul unic (respectiv Primăria municipiului Buzău), în conturi deschise la alte unităţi bancare şi nu prin Trezorerie, aşa cum prevedea legea. În acest mod au fost eludate şi prevederile legale privind ordinea de efectuare a plăţilor. Vom reveni cu amănunte în ediţiile viitoare.

Editorial

Editorial: Molima PSD
coruptie psd
Molima PSD

Arhiva stiri

2020
martie (1)
2018
2017
2016
martie (10)
mai (2)
iulie (5)
august (3)
2015
martie (8)
mai (3)
iulie (6)
august (4)
2014
martie (5)
aprilie (11)
mai (21)
iunie (11)
iulie (2)
2013
martie (209)
aprilie (57)
mai (15)
iunie (11)
iulie (27)
august (17)
2012
0000

Evenimente

Noutati

Chestionar

Publicitate

 Spatiu destinat publicitatii!

Curs valutar